Live Broadcast - Gurmat Samagam, G. Nanaksar, Samrala Chowk, Ludhiana